logo
Alaberz
0990 432 10 14

IV. دشوار (D)

صعودهای زمستانی در ایران که نیازمند تکنیک و توانمندی جسمانی بالایی هستند معمولا در این گروه طبقه بندی می‌شوند. صعودهای چند طوله در سنگنوردی و همچنین صعودهایی که نیازمند تکنیک‌های مشخص و در سطح پیشرفته است برای انجام این صعود ضروری است.

برای مثال: دماوند شمال شرقی در زمستان، دماوند شمالی در زمستان و بسیازی از قلل دیگر در این درجه قرار می‌گیرند.

ردیف نام برنامه تاریخ برگزاری سطح برنامه توضیحات
1 خط الراس دنا 1401/03/13 IV. دشوار (D) خط الراسی مرتفع، بکر و زیبا و صعود به قله قاس مستان
2 صعود به قله کازبک 1401/05/12 IV. دشوار (D) اورست کوچک
3 گرده آلمان‌ها 1401/05/19 IV. دشوار (D)
4 دیواره و قله قلعه ماران 1401/06/24 IV. دشوار (D) و برنامه کوهپیمایی