logo
Alaberz
0990 432 10 14

IV. دشوار (D)

صعودهای زمستانی در ایران که نیازمند تکنیک و توانمندی جسمانی بالایی هستند معمولا در این گروه طبقه بندی می‌شوند. صعودهای چند طوله در سنگنوردی و همچنین صعودهایی که نیازمند تکنیک‌های مشخص و در سطح پیشرفته است برای انجام این صعود ضروری است.

برای مثال: دماوند شمال شرقی در زمستان، دماوند شمالی در زمستان و بسیازی از قلل دیگر در این درجه قرار می‌گیرند.

ردیف نام برنامه تاریخ برگزاری سطح برنامه توضیحات
1 مهرچال 1401/08/13 IV. دشوار (D)
2 دارآباد به کلکچال 1401/09/04 IV. دشوار (D)
3 هزار کرمان 1401/10/06 IV. دشوار (D) سفر به بلندترین نقطه استان کرمان در زمستان