logo
Alaberz
0990 432 10 14

IV. پیمایش سنگین

صعودهایی که غالبا دو روزه هستند و کوله‌کشی سنگین نیاز دارند. استقامت باید بالا باشد و شخص توانایی مواجهه با مسیرهای تیغه‌ای و یا دست به سنگ را داشته باشد. همچنین در زمستان یک کوهنورد باید بتواند برف کوبی انجام دهد و صعود خود را ادامه دهد. علم کوه از مسیر حصارچال، دماوند جنوبی، قلل منطقه دوبرار، آتشکوه و مهرچال زمستانه از این جمله به شمار می‌روند.

دقت کنید سطوح مختلف برای هر نوع برنامه تعریف شده است. برای مثال ساده در برون مرزی با ساده در برنامه‌های کوهپیمایی متفاوت هستند. 

ردیف نام برنامه تاریخ برگزاری سطح برنامه توضیحات
1 دارآباد 1402/12/25 IV. پیمایش سنگین