logo
Alaberz
0990 432 10 14

چند روزه

ردیف نام برنامه تاریخ برگزاری سطح برنامه توضیحات
1 گرده آلمان‌ها 1401/05/26 IV. دشوار (D)
2 تنگه لاسک 1401/05/27 I. آسان (F) از روستای لزور تا دریاچه بند سیاهرود و شبمانی
3 قله آزادکوه 1401/06/10 III. نسبتا دشوار (AD) کوهپیمایی دو روزه
4 صعود به قله 8000 متری ماناسلو 1401/06/15 نامشخص سفری خاص برای افراد خاص
5 دیواره و قله قلعه ماران 1401/06/24 IV. دشوار (D) و برنامه کوهپیمایی
6 کمپ اصلی ماناسلو 1401/07/01 II. کمی دشوار (PD)