logo
Alaberz
0990 432 10 14

III. نسبتا دشوار (AD)

این نوع صعود معمولا استقامت قابل قبولی را می‌طلبد. نمونه بازر برنامه‌هایی که در این رده قرار می‌گیرند را می‌توان صعود از مسیر سیاه سنگ‌ها در تابستان، دماوند جنوبی دانست.

ردیف نام برنامه تاریخ برگزاری سطح برنامه توضیحات
1 قله شاه البرز 1400/08/20 III. نسبتا دشوار (AD) صعود به یکی از قلل جذاب ایران
2 صعود به قلل کهار و ناز 1400/11/01 III. نسبتا دشوار (AD) آموزش تکنیک‌های صعود در روی برف
3 صعود قله توچال 1400/11/14 III. نسبتا دشوار (AD) پیش برنامه صعود قله دماوند از جبهه شمال