logo
Alaberz
0990 432 10 14

III. نسبتا دشوار (AD)

این نوع صعود معمولا استقامت قابل قبولی را می‌طلبد. نمونه بازر برنامه‌هایی که در این رده قرار می‌گیرند را می‌توان صعود از مسیر سیاه سنگ‌ها در تابستان، دماوند جنوبی دانست.

ردیف نام برنامه تاریخ برگزاری سطح برنامه توضیحات
1 قله کهار 1400/05/15 III. نسبتا دشوار (AD) هم هوایی قبل از صعود به قله دماوند
2 گرده اسپیلت 1400/05/15 III. نسبتا دشوار (AD) پیش برنامه پیمایش گرده آلمان‌ها
3 دماوند شمال شرقی 1400/05/20 III. نسبتا دشوار (AD) کوهنوردی سنگین
4 صعود به دشت و قله جانستون 1400/06/12 III. نسبتا دشوار (AD)
5 صعود به قله خلنو 1400/06/18 III. نسبتا دشوار (AD) برنامه‌ای دیگر از پروژه سیمرغ
6 صعود به قله جنگلی ارفه کوه (ارفع کوه) 1400/08/14 III. نسبتا دشوار (AD) مهلت ثبت نام: سه شنبه 21 آبان
7 صعود به قلل کهار و ناز 1400/11/01 III. نسبتا دشوار (AD) از تکنیک‌های صعود در روی برف در بخش‌هایی از مسیر استفاده می شود که به همراه مربی به آموزش‌های این بخش نیز پرداخته خواهد شد.
8 آبشار سنگان و قله پهنه حصار 1400/11/08 III. نسبتا دشوار (AD) مهلت ثبت نام: سه شنبه 5 آذر