logo
Alaberz
0990 432 10 14

II. کمی دشوار (PD)

 مسیرهای کوهنوردی که چالش زیادی ندارند اما در بعضی نقاط امکان دست به سنگ شدن یا استفاده از طناب نیز وجود دارد اما بخش غالب مسیر را می‌توان از نوع کوهپیمایی در نظر گرفت.

بسیاری از قلل البرز مرکزی، خلنو، توچال، آزادکوه و ... در این زمینه هستند.

ردیف نام برنامه تاریخ برگزاری سطح برنامه توضیحات
1 صعود به قله آبک 1400/09/05 II. کمی دشوار (PD) قله‌ای زیبا در البرز مرکزی
2 فیلبند به الیمستان 1400/09/11 II. کمی دشوار (PD) سفر از بام مازندران به جنگلی زیبا
3 قله بند عیش 1400/09/19 II. کمی دشوار (PD) یک پیاده روی ساده در کنار رودخانه حصارک
4 قله برف انبار 1400/10/16 II. کمی دشوار (PD) از مجموعه قله‌های پروژه سیمرغ