logo
Alaberz
0990 432 10 14
تمارین هفتگی آلابرز ماه اول خود را پشت سر گذاشت.
تمارین هفتگی:

تمارین هفتگی آلابرز ماه اول خود را پشت سر گذاشت.

1398/10/08

یکی از مهمترین ارکان ورزش کوهنوردی که متأسفانه کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد آمادگی جسمانی است، با توجه به اینکه باید در آخر هفته برای برنامه‌هایی که در ذهن دارید آماده شوید علاوه بر تأمین تجهیزات و آمادگی فنی و روحی باید از لحاظ جسمانی نیز آمادگی کافی داشته باشید.

یکی از مهمترین ارکان ورزش کوهنوردی که متأسفانه کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد آمادگی جسمانی است، با توجه به اینکه باید در آخر هفته برای برنامه‌هایی که در ذهن دارید آماده شوید علاوه بر تأمین تجهیزات و آمادگی فنی و روحی باید از لحاظ جسمانی نیز آمادگی کافی داشته باشید. برای نیل به این آمادگی جسمانی باید در طول هفته به فکر باشید. علاوه بر این، با توجه به تعریف ورزش اگر فعالیت ورزشی شما فاصله بیشتر از 72 ساعت داشته باشد نمی‌توانید اسم ورزش و ورزشکار را برای فعالیت خود و خویشتن بگذارید؛ بنابراین از لحاظ علمی علاوه بر آخر هفته‌ها باید در طول هفته به فعالیت مرتبط با رشته ورزشی خود بپردازید. در این راستا آلابرز برنامه‌های تخصصی ورزشی برای شما کوهنوردان تدارک دیده است.

با پشت سر گذاشتن آذر ماه، یک ماه از تمارین هفتگی آلابرز را پشت سر گذاشتیم. این تمارین 3 جلسه در هفته اجرا گردید. در این جلسات که زیر نظر مربی مجرب بدن‌سازی، TRX و آمادگی جسمانی انجام گرفت، تمارین متناسب برای کوهنوردان پیاده‌سازی شد. در این جلسات که در حدود 90 دقیقه به طول می‌انجامد بعد از گرم کردن، تمارین استقامتی برای پایین تنه و بالا تنه انجام شده و پس از اجرای تمارین هوازی و دویدن در پیست، در انتها با سرد کردن تمرین خاتمه می‌پذیرد.

در این تمارین ما به دنبال آن هستیم تا شما را به سطحی که خودتان توقع داشته‌اید برسانیم.

خبر