logo
Alaberz
0990 432 10 14
ریورسو
ریورسو:

ریورسو

1398/02/07

از ابزار حمایت و فرود در صخره نوردی به شمار می رود و کارایی بسیاری نیز در سنگ نوردی دارد.

نسخه دیگری از این ابزار وجود دارد به نام ریورسینو که جهت استفاده برای طناب‌های با قطر کمتر طراحی شده است.ریورسو می‌تواند به عنوان ابزار حمایت صعود کننده یا یک ابزار فرود مورد استفاده قرار گیرد. همچنین این ابزار قابلیت قفل شدن را نیز داره می‌باشد. طراحی ریورسو در حمایت از صعودکنندهٔ سرطناب از پایین شبیه به ATC است.

یک طناب از داخل ریورسو و کارابینی که ریورسو را به هارنس حمایتچی متصل کرده است عبور می‌کند و دوباره به همان سوراخ ریورسو باز می‌گردد. این کار باعث ایجاد شکست مناسبی در طناب می‌شود تا حمایتچی بتواند بدون نیاز به زور و فشار زیاد عمل حمایت از صعود کننده را انجام دهد.هنگام حمایت نفر دوم از بالا ریورسو به وسیله یک کارابین با یک پیچش اضافه‌تر نسبت به ATC با گره حمایت به کارگاه متصل می‌شود.

با این روش این ابزار یک ابزار قفل‌شونده خواهد بود و ناخودآگاه آزاد نخواهد شد.

یخ نوردیآموزش