شرایط قرارداد

 

باشگاه کوهنوردی آلابرز

شرایط قرارداد سفرهای کوهنوردی و طبیعت‌گردی خارج از ایران

 

موضوع قرارداد: هماهنگی خدمات سفر و اجرای مقدمات برنامه صعود به قلل یا طبیعت گردی در خارج از ایران برای .....................................

 

شرح خدمات: خدمات، نرخ و زمان سفر بر اساس صفحه اصلی قرارداد می‌باشد که در قالب ضمیمه به این قرارداد اضافه می‌گردد.

این قرارداد بین باشگاه کوهنوردی آلابرز به نشانی خیابان درکه، انتهای خیابان موسوی مطلق، سرای محله درکه، طبقه همکف، به عنوان کارگزار و خانم/ آقای/ شرکت: ......................................................، به شماره ملی/ شماره ثبت: ......................................، نام پدر: ...........................، آدرس: ............................................................................................ و شماره تماس: ...................................... که از این پس به عنوان مسافر شناخته می‌شود منعقد می‌گردد.

شرایط عمومی قرارداد:

تبصره 1 - تأمین هزینه ارزی سفر به طرق قانونی به عهده مسافرین می‌باشد.

تبصره 2 - در صورت افزایش و یا تغییر نرخ حاصله در قیمت تور (اعم از افزایش نرخ بلیط، هتل یا سایر خدمات) مسافر موظف به پرداخت ما به تفاوت اعلام شده از جانب کارگزار می‌باشد. و در صورت عدم پذیرش شرایط مندرج، موظف به پرداخت جریمه (مطابق با ماده 31) و انصراف از تور خواهد بود.

بخش هتل‌ها و اماکن اقامتی:

بخش روادید:

بخش پرواز:

بخش ضمانت نامه:

تبصره 4 - در صورتیکه مسافر از بازگشت به کشور در تاریخ از پیش تعیین شده در قرارداد، خودداری نمایند، کارگزار می‌تواند ضمانت‌نامه مورد توافق در این قرارداد را مطابق مواد 221 و 230 قانون مدنی به عنوان خسارت ناشی از تخلف انجام شده، در اختیار مراجع ذیصلاح قرار داده و مسافر و یا وکیل قانونی وی، حق هرگونه اعتراض و درخواست تعدیل از محکمه را ندارند. این بند بر اساس ماده 10 قانون مدنی بوده و برای طرفین و قائم مقام قانونی آنها لازم الاتباع است.

تعهدات مسافر:

تعهدات کارگزار:

تبصره 5 - در صورت بروز هرگونه حادثه که منجر به خسارت جسمانی در طول سفر گردد، مسافر می­تواند پس از طی مراحل قانونی و پزشکی با دریافت گزارش از کارگزار به شرکت بیمه مراجعه و طبق تعرفه‌های بیمه اقدام به دریافت خسارت نماید. در خصوص هزینه های درمانی مازاد بر بیمه مسئولیت کارگزار و طول درمان، هیچگونه مسئولیتی متوجه کارگزار نخواهد بود.

تبصره 6 در صورتیکه مسافر به هر دلیل جدا از برنامه سفر کارگزار به گروه ملحق و یا قبل از پایان سفر از گروه جدا شود، بیمه مسافر فقط از ابتدای الحاق وی به سفر و یا تا زمان انفصال وی از سفر معتبر بوده و فقط در زمان حضور وی در سفر اعمال خواهد شد و کارگزار در خارج از این زمان هیچگونه مسئولیتی در قبال مسافر نخواهد داشت.

شرایط ابطال سفر:

تبصره 7- کارگزار موظف است تاریخ و شماره انصراف کتبی مسافر را در دفاتر رسمی خود ثبت نماید.

ملاحظات

زمان ابطال سفرهای برون مرزی توسط مسافر

درصد جریمه از کل مبلغ سفر

* جریمه کنسلی بلیط هواپیما و قطار دریافت خواهد شد.

* در صورت چارتر بودن محل اقامت، بلیط هواپیما یا قطار، مبلغی مسترد نخواهد شد.

از ثبت نام تا 60 روز مانده به شروع سفر

20%

کمتر از 45 روز مانده به شروع سفر

30%

کمتر از 30 روز مانده به شروع سفر

50%

کمتر از 15 روز مانده به شروع سفر

80%

کمتر از 10 روز مانده به شروع سفر

100%

این قرارداد در 31 ماده و 7 تبصره در 2 نسخه که هرکدام حکم واحد را دارد تنظیم و بر اساس موارد 230 و 221 و 10 قانون مدنی بوده که برای طرفین و قائم مقام قانونی آنها لازم الاتباع می‌باشد مورد توافق طرفین قرار گرفته است. یک نسخه از این قرارداد تحویل مسافر و یک نسخه دیگر نزد کارگزار باقی می‌ماند.

  

امضاء کارگزار/ نماینده کارگزار                                                       نام و نام خانوادگی مسافر/ امضاء و اثر انگشت