logo
Alaberz
0990 432 10 14

کوهپیمایی سطح 2

کوهپیمایی سنگین شامل برنامه‌هایی هست که یا تعداد روز بیشتری را شامل می‌شوند یا قله ساده در فصل سرد و بارش دار در حال صعود است و یا ارتفاع صعود شما به نسبت قلل دیگر زیاد است. مثال‌هایی از این برنامه را می‌توان در قالب توچال، علم کوه هسارچال، آتشکوه، کهار و ناز و ... دید.

ردیف نام برنامه تاریخ برگزاری سطح برنامه توضیحات
1 قله شاه نشین 1401/07/22 II. کمی دشوار (PD)
2 قله سیالان 1401/07/28 II. کمی دشوار (PD) از برنامه‌های پروژه سیمرغ
3 مهرچال 1401/08/13 IV. دشوار (D)
4 صعود به قله سماموس 1401/08/19 II. کمی دشوار (PD)
5 دارآباد به کلکچال 1401/09/04 IV. دشوار (D)
6 قله پرسون + پرسون و ریزان 1401/09/11 III. نسبتا دشوار (AD) برنامه دو سطحی (پرسون و دشت هویج + پرسون و ریزان)
7 قله نقره سر 1401/09/25 II. کمی دشوار (PD) قله جنگلی و زیبا در پاییز
8 صعود به قلل کهار و ناز 1401/10/02 III. نسبتا دشوار (AD) برنامه دو سطحی است (جانپناه کهار + قلل کهار و ناز)
9 هزار کرمان 1401/10/06 IV. دشوار (D) سفر به بلندترین نقطه استان کرمان در زمستان