logo
Alaberz
0990 432 10 14

فنی سبک

برنامه‌های فنی همواره مورد توجه کوهنوردان است. فنی سبک شامل برنامه‌هایی است که افراد مبتدی تا سطح متوسط می‌توانند بدون نیاز به آمادگی قبلی (البته ممکن است پیش برنامه‌هایی از طرف باشگاه برای این برنامه‌ها نیز تعیین شوند) امکان شرکت کردن در آن وجود دارد.

ردیف نام برنامه تاریخ برگزاری سطح برنامه توضیحات
1 سنگنوردی بند یخچال 1401/03/13 I. آسان (F)
2 سنگنوردی بند یخچال 1401/03/15 II. کمی دشوار (PD)
3 سنگنوردی پل خواب 1401/03/27 II. کمی دشوار (PD)
4 سنگنوردی بند یخچال 1401/04/24 II. کمی دشوار (PD)
5 سنگنوردی پل خواب 1401/06/04 III. نسبتا دشوار (AD)
6 سنگنوردی پل خواب 1401/06/18 II. کمی دشوار (PD)