logo
Alaberz
0990 432 10 14

II. کمی دشوار (PD)

 مسیرهای کوهنوردی که چالش زیادی ندارند اما در بعضی نقاط امکان دست به سنگ شدن یا استفاده از طناب نیز وجود دارد اما بخش غالب مسیر را می‌توان از نوع کوهپیمایی در نظر گرفت.

بسیاری از قلل البرز مرکزی، خلنو، توچال، آزادکوه و ... در این زمینه هستند.

ردیف نام برنامه تاریخ برگزاری سطح برنامه توضیحات
1 سنگنوردی بند یخچال 1401/03/15 II. کمی دشوار (PD)
2 سنگنوردی پل خواب 1401/03/27 II. کمی دشوار (PD)
3 کلون بستک 1401/04/10 II. کمی دشوار (PD) پیش برنامه صعود قله‌های دماوند و علم کوه و گرده آلمان‌ها
4 قلعه دختر 1401/04/24 II. کمی دشوار (PD) قله‌ای زیبا و پرطرفدار در البرز مرکزی
5 سنگنوردی بند یخچال 1401/04/24 II. کمی دشوار (PD)
6 صعود به قله آتشکوه 1401/05/14 II. کمی دشوار (PD)
7 سنگنوردی پل خواب 1401/06/18 II. کمی دشوار (PD)
8 غار بورنیک 1401/06/26 II. کمی دشوار (PD) غارپیمایی ساده بدون نیاز به تجهیزات فنی