logo
Alaberz
0990 432 10 14

I. آسان (F)

راه‌پیمایی ساده یا به عبارتی کوهپیمایی و طبیعت گردی است. در این برنامه آمادگی بسیار اولیه برای طی مسیر کافی است و منطقه چالش و دشواری خاصی را شامل نمی‌شود.

قللی مثل دارآباد، کلکچال، چین کلاغ و ... نیز در این گروه طبقه بندی می‌شوند.

ردیف نام برنامه تاریخ برگزاری سطح برنامه توضیحات
1 صعود به قلل چین کلاغ و دو شاخ 1401/03/06 I. آسان (F)
2 قلل چشمه شاهی و پهنه حصار 1401/03/13 I. آسان (F) از مسیر روستای واریش
3 سنگنوردی بند یخچال 1401/03/13 I. آسان (F)
4 قله کاسونک 1401/03/20 I. آسان (F) قله‌ای با منظره دشت زیبای لار و قلل البرز مرکزی
5 سنگان - کرکوه - خور 1401/03/27 I. آسان (F) بازدید از یک آبشار زیبا و با شکوه
6 قله ساکا 1401/05/14 I. آسان (F)
7 پیمایش نوا تا دشت آزو 1401/06/04 I. آسان (F) طبیعت گردی یک روزه