logo
Alaberz
0990 432 10 14

آموزشی

ردیف نام برنامه تاریخ برگزاری سطح برنامه توضیحات
1 آموزش ساخت خانه‌های برفی 1400/10/03 I. آسان (F) همراه با استاد فاخر آقای علینژاد