logo
Alaberz
0990 432 10 14

آموزشی

ردیف نام برنامه تاریخ برگزاری سطح برنامه توضیحات
1 کارگاه صعود مصنوعی 1400/06/12 V. خیلی دشوار (TD) پیش برنامه دیواره قلعه ماران
2 کارگاه تالون 1400/06/19 V. خیلی دشوار (TD) پیش برنامه دیواره قلعه ماران
3 آموزش ساخت خانه‌های برفی 1400/10/03 I. آسان (F) همراه با استاد فاخر آقای علینژاد