logo
Alaberz
0990 432 10 14

کوهنوردی

همانطور که از تعریف مشخص است کوهنورد کسی است که توانایی عبور از مسیرهای مخلتف با درجات سختی مختلف را داشته باشد.

کوهنوردی شامل برنامه‌های زمستانی، صعودهای یخچالی و ... می‌شود. صعود به قله دماوند، قله جوپار کرمان و ... از جمله این برنامه ها به شمار می‌روند.

ردیف نام برنامه تاریخ برگزاری سطح برنامه توضیحات
1 دماوند شمال شرقی 1400/05/20 III. نسبتا دشوار (AD) کوهنوردی سنگین
2 صعود به قله خلنو 1400/06/18 III. نسبتا دشوار (AD) برنامه‌ای دیگر از پروژه سیمرغ
3 صعود به قلل کهار و ناز 1400/11/01 III. نسبتا دشوار (AD) از تکنیک‌های صعود در روی برف در بخش‌هایی از مسیر استفاده می شود که به همراه مربی به آموزش‌های این بخش نیز پرداخته خواهد شد.
4 دماوند شمالی و شمالی به جنوبی 1400/11/26 V. خیلی دشوار (TD) اردوهای آمادگی صعودهای برون‌مرزی باشگاه کوهنوردی آلابرز
5 هزار کرمان 1400/12/09 IV. دشوار (D) سفر به بلندترین نقطه استان کرمان در زمستان