logo
Alaberz
0990 432 10 14

VI. فوق‌العاده دشوار (ED)

این نوع صعود یا در ارتفاعات بسیار بالا در حال انجام است یا نیاز به تکنیک صعود و استفاده تمام و کمال از ابزارهای فنی و آمادگی جسمانی را دارد.

برای مثال: صعود به 8000 متری، بعضی از قلل 7000 متری و همچنین انواع برنامه‌های دیواره نوردی در ارتفاع یا یخنوردی و صعود یخچال در ارتفاعات بالا می‌توانند در این دسته قرار بگیرند.

ردیف نام برنامه تاریخ برگزاری سطح برنامه توضیحات
1 دیواره و قله قلعه ماران 1400/06/25 VI. فوق‌العاده دشوار (ED)