logo
Alaberz
0990 432 10 14

I. آسان (F)

راه‌پیمایی ساده یا به عبارتی کوهپیمایی و طبیعت گردی است. در این برنامه آمادگی بسیار اولیه برای طی مسیر کافی است و منطقه چالش و دشواری خاصی را شامل نمی‌شود.

قللی مثل دارآباد، کلکچال، چین کلاغ و ... نیز در این گروه طبقه بندی می‌شوند.

ردیف نام برنامه تاریخ برگزاری سطح برنامه توضیحات
1 شیرپلا و دره اوسون 1400/05/29 I. آسان (F)
2 پاشوره 1400/07/23 I. آسان (F) یکی از بهترین نماهای دماوند را از کلبه آزو خواهید دید.
3 آموزش ساخت خانه‌های برفی 1400/10/03 I. آسان (F) همراه با استاد فاخر آقای علینژاد
4 بازدید از طبیعت زمستانه دشت هویج 1400/10/24 I. آسان (F)