logo
Alaberz
0990 432 10 14

I. آسان (F)

راه‌پیمایی ساده یا به عبارتی کوهپیمایی و طبیعت گردی است. در این برنامه آمادگی بسیار اولیه برای طی مسیر کافی است و منطقه چالش و دشواری خاصی را شامل نمی‌شود.

قللی مثل دارآباد، کلکچال، چین کلاغ و ... نیز در این گروه طبقه بندی می‌شوند.

ردیف نام برنامه تاریخ برگزاری سطح برنامه توضیحات
1 صعود به قله جنگلی ارفه کوه (ارفع کوه) 1400/08/14 I. آسان (F) فصل پاییز و قله جنگلی
2 صعود به قله کلکچال (کولکچال) 1400/08/28 I. آسان (F) برنامه آموزشی یک روزه
3 آموزش ساخت خانه‌های برفی 1400/10/03 I. آسان (F) همراه با استاد فاخر آقای علینژاد
4 دشت هویج 1400/10/24 I. آسان (F)
5 آبشار سنگان و قله پهنه حصار 1400/11/08 I. آسان (F) آبشار یخ زده اطراف تهران